] KARMON Biuro Rachunkowe Zielona Góra - Monika Matyszczak
Szybki kontakt: 609 265 692

Zielona Góra

Zapraszamy do naszego biura przy
ul. Kręta 5 I piętro lok. 6

Indywidualność

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, dla nas nie jesteś jednym z wielu.

OnLine

Twoje dokumenty możesz przesyłać elektronicznie.


Oferta / Księgi rachunkowe

 • opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów
 • ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych - wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS

powrót do oferty

Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek dochodowy.